profil společnosti
Immobiliser Central Europe, s r.o. (ICE)

 

   Firma ICE byla založena v roce 1995 pod názvem Immobiliser Central Europe, s.r.o. Hlavní činnost firmy se týkala automobilových zabezpečovacích systémů vyráběných anglickou firmou The Immobiliser, Ltd., která tomuto nejpopulárnějšímu prostředku proti zlodějům aut dala i jméno. Těchto systémů bylo instalováno na 25 000 kusů.

V roce 1996 se těžiště činnosti společnosti přesunulo ke globálním komunikačním systémům jako GSM a Internet. Jako jedna z prvních společností v Evropě firma ICE zahájila vývoj inteligentních mikroprocesorových jednotek pro prostředí GSM.

V průběhu let 1996 a 1997 podnikla firma ICE významné kroky, aby se stala dominantní silou v oboru komplexních systémů pro GSM a Internet:

·         V roce 1996 firma ICE uvedla na český trh SIEMENS GSM modul M1, první GSM technologickou jednotku pro “mobile computing”.

·         V roce 1996 firma ICE uvedla na trh první český software pro bránu SMS-Internet a následně prezentován na výstavě INVEX 96, druhém největším evropském počítačovém veletrhu.

·         První evropský GSM POS terminál na bázi SMS byl vyvinut a představen ve spolupráci s britskou firmou THYRON, Ltd., u příležitosti Smart Card 97 v Londýně.

·         Byl vyvinut systém GSM banking, první evropský systém umožňující přístup k bankovním účtům.

·         Pro GSM síť firmy RadioMobil, a.s., dceřiné společnosti německého poskytovatele D1 (T-Mobil), byl vyvinut komplexní aktivační systém pro SIM.

·         Pro japonskou firmu OLYMPUS Optical, Ltd., byl vyvinut inteligentní systém DI-MO, umožňující spojení digitálních kamer s magneto-optickými jednotkami SCSI; tento produkt byl předveden na CEBITu 98 v Hannoveru.

·         Ve spolupráci s českou pobočkou firmy OLYMPUS Optical, Ltd., byl jako první v Evropě vyvinut systém pro přenos digitálních snímků. Tento systém je prvním produktem v řadě inteligentních systémů GSMart založených na modulech WISMO francouzské firmy WAVECOM, S.A.,kterou v České republice zastupuje.

·         S českou pobočkou anglické firmy PSION byl vyvinut Software Development Kit pro spojení PSION sérii 5 palmtopů s kamerami OLYMPUS CAMEDIA.

·         Na základě GEOS OS byl vyvinut systém pro komunikaci mezi NOKIA Komunikátorem 9110 a kamerami OLYMPUS.

·         Patentovaná technologie SignBox pro digitální podpis digitálních fotografií byla vyvinuta společně s firmou OLYMPUS Europa GmbH.

·         Za projekt SignBox (autorizace digitálních fotografií) získala firma ICE v roce 1999 evropské ocenění „IST Prize Winner“  udělované 25 evropským firmám.

·         Od roku 2000 vyvíjí firma ICE novou řadu inteligentních GPRS jednotek pro telematické systémy založené na propojitelnosti IP.

·         Na výstavě INVEX 2001 získala firma ICE “Křišťálový disk”, nejvyšší české ocenění v oboru IT, za  digitální ruční scanner C-Pen.

·         V roce 2002 vyvinula firma ICE světově první GPRS/TCP/IP inteligentní jednotku InterSeal založenou na modulu WISMO od firmy WAVECOM, S.A.

·         Na výstavě INVEX 2002 obdržela firma ICE “Křišťálový disk”, nejvyšší české ocenění v oboru IT, za GPRS modul InterSeal.

·         Na mezinárodní výstavě veletrhu měření, regulace a automatizace Pragoregula v roce 2003, získala firma ICE ocenění “GRAND PRIX“ za nejlepší exponát InterSeal 2.0 – GSM/GPRS, model umožňující připojit libovolné technologické zařízení přes síť GPRS s internet.

·         V roce 2004 byla firma ICE vybrána jako partner konsorcia ALCATEL Space do projektu GJU SCORE, kde je zodpovědná za vývoj nového zabudovaného terminálu GPS/EGNOS.

·          V roce  2005 firma obdržela cenu Evropské kosmické agentury ESA  GALILEO Masters za personální sledovač

·         V roce 2006 byla firma vybrána jako partner do konsorcia EADS, THALES MARIUS řešícího mobilní evropský systém pro krizové situace velkého  rozsahu

·         V roce 2007 obdržela firma Cenu IDET 2007 za nejlepší projekt roku, systém JESTŘÁB, spolu s firmami CCE, INTV, HACKER a VOP 026

·         V roce 2008 obdržela firma cenu Evropské Kosmické Agentůry  (ESA) GALILEO Masters za záchranný systém I-Help-You

 

Firma ICE spolupracuje s omezeným počtem pečlivě vybraných výrobců distributorů:

 

·         T-Mobile – celosvětový provozovatel mobilní sítě;

·         WAVECOM, S.A., Francie – výrobce hi-tech GSM modulů;

·         ALCATEL Space, S.A., Francie - výrobce satelitních komunikačních systémů;

·         INGENICO, S.A., Francie - výrobce bankovních elektronických systémů;

·         C-Technologies, Švédsko – výrobce inteligentních OCR scannerů C-Pen.

·         EADS Telecom, S.A., Francie - výrobce komunikačních systémů pro vojenské aplikace

Firma ICE působí na dvou místech v České republice. Personál se skládá především z profesionálních manažerů a systémových analytiků, kvalifikovaných techniků a dalších smluvních profesionálních spolupracovníků.

Vzhledem k vývoji v oboru “mobile computing” (PC/SC standard, Internet verze Ipv6, fáze 2.5 GSM atd.), se ICE soustřeďuje na tato témata:

·         inteligentní síťové služby GSM na standardu GPRS;

·         telematické inteligentní jednotky s GPRS, WiFi a WiMax konektivitou;

·         vozidlové elektronické systémy standardu MCP (Multimeda Car Platform);

·         "ad-hoc" komunikační systémy;

·         inteligentní zařízení pro sběr dat.

Při specifikaci všech vyvíjených produktů bere firma ICE v úvahu jak současné potřeby trhu, tak i požadavky očekávané z hlediska dlouhodobější perspektivy.

 

Pro komplexní návrhy řešení zaručuje firma ICE tvůrčí a neopotřebovaný přístup, jaký mnohdy schází velkým a zavedeným firmám.

 

Firma I.C.E. spolupracuje s omezeným počtem pečlivě vybraných výrobců a distributorů:

 • T-Mobile - celosvětový provozovatel mobilní sítě;
 • Eurotel - provozovatel mobilní sítě v České Republice
 • WAVECOM, S.A., Francie - výrobce hi-tech GSM modulů;
 • OLYMPUS (Europa) Optical, GmbH, Hamburg - výrobce optických produktů;
 • TIGER Inc., New York - vývojář elektronických bankovních systémů;
 • MoneyLine, S.A., Francie - výrobce bankovních elektronických systémů;
 • C-Technologies, Švédsko - výrobce inteligentních OCR scannerů C-Pen.
 • Alcatel Space, Francie - výrobce satelitní techniky a zejména geostacionárních satelitů pro systémy GALILEO a EGNOS
K největším zákazníkům firmy I.C.E. patří:

 • OLYMPUS Optical;
 • Policie České republiky;
 • Benzina, a.s.
 • Komerční banka, a.s.
 • Armáda ČR

Firma I.C.E. působí na dvou místech v České republice. Personál se skládá především z profesionálních manažerů a systémových analytiků, kvalifikovaných techniků a dalších smluvních profesionálních spolupracovníků.

V roce 2002 se firemní obrat pohyboval ve výši desítek milionů korun s vysokým podílem zisku. Dále se připravuje navýšení základního kapitálu a související přechod na organizační formu akciové společnosti.

Vzhledem k vývoji v oboru "mobile computing" (PC/SC standard, aktivity Microsoftu pro Internet, fáze 2 GSM atd.), se I.C.E. soustřeďuje na tato témata:

 • inteligentní síťové služby GSM na standardu GPRS;
 • "Ad-hoc" komunikační systémy
 • e-Commerce (obchodování na Internetu) založené na GPRS a DVB-T komunikaci;
 • mobilní mikroprocesorové terminály s funkcí propojitelnosti SMS.

Při specifikaci všech vyvíjených produktů bere firma I.C.E. v úvahu jak současné potřeby trhu, tak i požadavky očekávané z hlediska dlouhodobější perspektivy.

Pro komplexní návrhy řešení zaručuje firma I.C.E. tvůrčí a neopotřebovaný přístup, jaký mnohdy schází velkým a zavedeným firmám.